Jak to działa?

E -lango to nowy wymiar nauki łączący ze sobą tradycyjne podejście do nauczania języka obcego , jakim są zajęcia lektorem i podręcznikiem wraz z wykorzystaniem nowatorskich technik. Dzięki nim tradycyjne bariery, takie jak ograniczony czas, brak mobilności czy wiek zostają przełamane. W zamian, uczniowie odczuwają komfort, wygodę podczas lekcji, co przekłada się na ich zadowolenie i większą motywację do nauki.